Hệ thống cửa hàng bán lẻ điện thoại

www.cellphones.com.vn

Tổng đài hổ trợ: 1800.2097 (Miền Nam) hoặc 1800.2044 (Miền Bắc)

Hệ thống sửa chữa điện thoại - máy tính

www.dienthoaivui.com.vn

Bảo hành - Sửa chữa gọi: 1800.2097 (Miền Nam) hoặc 1800.2044 (Miền Bắc)